The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Agencija za stanovanje doo,
Number 613-1/T-2017
Place and Date Podgorica 07/02/2017


Agencija za stanovanje doo,


Invitation Number 613-1/T-2017
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Agencija za stanovanje doo
Contact Person
Milanka Caković
Address
Zetskih vladara bb
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
02015676
Telephone
020-623-337
Fax
020-622-113
Electronic Mail(e-mail)
aspg3@t-com.me
Internet page
www.aspg.co.me

II Subject Of Public Procurement44114000-2 Beton
14212200-2 Agregati
44114200-4 Proizvodi od betona

Description (addition)

Nabavka i isporuka materijala po partijama (cijelinama) koje će naručilac nabavljati sukcesivno, u količinama zavisno od svojih potreba, po vrsti i količini koje su date u specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije.

Partija 1 – Agregati i gotovi beton
Partija 2 – Betonski blokovi

Mark if the subject of the public procurement is procured as:1. Agregati i gotovi beton
2. Betonski blokovi

III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 20,000.00 €

(In case that the subject of public procurement was determined by lots, state the estimated value of public procurement for each individual lot and their total value)

Lot 1. Agregati i gotovi beton 16,000.00 €
Lot 2. Betonski blokovi 4,000.00 €
TOTAL 20,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija tender 1-2017-agregati i beton.doc 305 07/02/2017 10:28:44


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena 1-tenderske.pdf 147.81 09/02/2017 01:57:29


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision -partija i-rjesenje-o-o-izboru-najpovoljnije-ponude -agregati.doc 103 14/03/2017 02:16:44
Decision -partija 2-rjesenje-o-o-izboru-najpovoljnije-ponude blokovi.doc 147.5 14/03/2017 02:16:59


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor partija 1-agregati i gotovi beton.pdf 862.86 03/04/2017 08:14:50
Contract ugovor betonski blokovi-kips.pdf 911.58 29/03/2017 07:57:32

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 03/04/2017 08:36:50

Print this page