The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Agencija za stanovanje doo,
Number 1240-4/T-2017
Place and Date Podgorica 03/03/2017


Agencija za stanovanje doo,


Invitation Number 1240-4/T-2017
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Agencija za stanovanje doo
Contact Person
Milanka Caković
Address
Zetskih vladara bb
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
02015676
Telephone
020-623-337
Fax
020-622-113
Electronic Mail(e-mail)
aspg3@t-com.me
Internet page
www.aspg.co.me

II Subject Of Public Procurement09120000-6 Gasovita goriva
09100000-0 Goriva

Description (addition)

Nabavka goriva i auto gasa po partijama (cijelinama) koje će naručilac nabavljati sukcesivno, zavisno od svojih potreba, po vrsti koje su date u specifikaciji.
Partija 1- Gorivo
Partija 2- Auto gas

Naručilac će preuzimati gorivo na pumpnoj stanici odabranog ponuđača, obzirom da naručilac ne raspolaže vlastitim rezervoarima za gorivo.

Mark if the subject of the public procurement is procured as:1. Gorivo
2. Auto gas

III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 36,000.00 €

(In case that the subject of public procurement was determined by lots, state the estimated value of public procurement for each individual lot and their total value)

Lot 1. Gorivo 35,000.00 €
Lot 2. Auto gas 1,000.00 €
TOTAL 36,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija tenderska dokumentacija 04- t-2017.doc 304.5 03/03/2017 10:30:28


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision rjesenje o izboru najp.ponude za partiju 2-plin.docx 46.05 21/04/2017 09:36:53
Decision rjesenje o izboru najp.ponude za partiju 1-gorivo.docx 54.26 21/04/2017 09:36:42


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor za partiju 1 i partiju 2.pdf 831.13 10/05/2017 10:20:09

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 10/05/2017 10:58:53

Print this page