The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Agencija za stanovanje doo,
Number 856-2/T-2018
Place and Date Podgorica 15/02/2018


Agencija za stanovanje doo,


Invitation Number 856-2/T-2018
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Agencija za stanovanje doo
Contact Person
Milanka Caković
Address
Zetskih vladara bb
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
02015676
Telephone
020-623-337
Fax
020-622-113
Electronic Mail(e-mail)
aspg3@t-com.me
Internet page
www.aspg.co.me

II Subject Of Public Procurement14622000-7 Celik
44617000-8 Kutije
44111200-3 Cement

Description (addition)

Nabavka i isporuka građevinskog i zanatskog materijala po partijama, koje će naručilac nabavljati sukcesivno, u količinama zavisno od svojih potreba, po vrsti i količini koje su date u specifikaciji.
Partija 1- Građevinski materijal
Partija 2- Zanatski materijal

Mark if the subject of the public procurement is procured as:1. Građevinski materijal
2. Zanatski materijal

III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 59,000.00 €

(In case that the subject of public procurement was determined by lots, state the estimated value of public procurement for each individual lot and their total value)

Lot 1. Građevinski materijal 29,000.00 €
Lot 2. Zanatski materijal 30,000.00 €
TOTAL 59,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija građevinski i zanatski materijal po partijama (1).docx 99.73 15/02/2018 08:38:51


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru najpov. ponude-partija 2.docx 51.51 15/03/2018 12:33:41
Decision odluka o izboru najpov. ponude-partija 1 - copy.docx 48.93 15/03/2018 12:33:34


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor partija 2-zanatski materijal.pdf 883.82 10/04/2018 09:13:49
Contract ugovor partija 1- građevinski materijal.pdf 878.26 10/04/2018 14:35:48

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 10/04/2018 14:40:54

Print this page