The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Agencija za stanovanje doo,
Number 5441-14/T-2018
Place and Date Podgorica 06/09/2018


Agencija za stanovanje doo,


Invitation Number 5441-14/T-2018
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Agencija za stanovanje doo
Contact Person
Milanka Caković
Address
Zetskih vladara bb
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
02015676
Telephone
020-623-337
Fax
020-622-113
Electronic Mail(e-mail)
aspg3@t-com.me
Internet page
www.aspg.co.me

II Subject Of Public Procurement44113330-7 Materijali za premaze
44112500-3 Materijali za pokrivanje krovova

Description (addition)

Nabavka i isporuka hidroizolacionog materijala, koji će naručilac nabavljati sukcesivno, zavisno od svojih potreba, po vrsti i količini koje su date u specifikaciji

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 30,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija tenderska hidroizolacija-otvoreni postupak.docx 85.34 06/09/2018 09:38:20


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru najpov. ponude-hidro materijal.docx 44.84 02/10/2018 12:52:55


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor hidroizolacija.pdf 1053.86 22/10/2018 10:07:50

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 22/10/2018 10:48:12

Print this page