The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma -Direkcija javnih radova,
Number 04-124/18
Place and Date Podgorica 30/11/2018


Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma -Direkcija javnih radova,


Invitation Number 04-124/18
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma -Direkcija javnih radova
Contact Person
Ana Jovanovic
Address
IV Proleterske brigade br.19
Postal No.
81 000
Town
Podgorica
Identification No.
02760517
Telephone
020 /446 327
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ana.jovanovic@t-com.me
Internet page
www.mrt.gov.me

II Subject Of Public Procurement45233120-6 Radovi na izgradnji puteva

Description (addition)

Predmet javne nabavke je izvođenja radova na modernizaciji lokalnih puteva u opštini Kolašin.

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 48,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

- garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važnosti za vrijeme roka izvršenja Ugovora. Ova garancija mora da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan da u roku od 5 dana prije isticanja roka izvršenja Ugovora, dostavi naručiocu:

- garanciju za potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti identičnim sa garantnim rokom predviđenim ovim ugovorom. Ova garancija mora da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td 124-modernizacija lokalnih puteva kolašin.doc 399 30/11/2018 11:18:00


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena br. 1.docx 19.77 25/12/2018 13:51:37


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 04-124-18.pdf 3995.77 18/02/2019 14:51:24


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor 04-124-18 crnagoraput.pdf 4445.06 26/03/2019 12:21:12

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 26/03/2019 12:32:32

Print this page