The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova,
Number 01-122/18
Place and Date Podgorica 04/12/2018


Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova,


Invitation Number 01-122/18
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova
Contact Person
Ana Jovanovic
Address
IV Proleterske brigade br.19
Postal No.
81 000
Town
Podgorica
Identification No.
02760517
Telephone
020 /446 327
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ana.jovanovic@t-com.me
Internet page
www.mrt.gov.me

II Subject Of Public Procurement71248000-8 Nadzor projekta i dokumentacije

Description (addition)


Predmet javne nabavke je vršenje revizije projektne dokumentacije za rekonstrukciju puta Plav – Bogićevica, Opština Plav, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017), Projektnim zadatkom, UTU-ima i Saobraćajno - tehničkim uslovima za izradu projektne dokumentacije koji su dati u prilogu.

Garancija za dobro izvršenje Ugovora traje do potpunosti izvršenja Ugovora i konačnog obračuna ugovorenih obaveza.

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 20,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Ponudjač je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci, podnese NARUČIOCU neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv, garanciju banke na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza u ugovorenom roku (Garancija za dobro izvršenje Ugovora).

Garancija za dobro izvršenje Ugovora traje do potpunosti izvršenja Ugovora i konačnog obračuna ugovorenih obaveza.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td - revizija glavnog projekta plav - babino polje - bogićevica.doc 13341.5 04/12/2018 08:09:56


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena broj 1.docx 20.66 20/12/2018 10:14:27


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 01-122-18.pdf 9736.98 09/07/2019 08:47:28


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor 01-122-18 civil engineer.pdf 1821.55 09/12/2019 14:33:55

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 09/12/2019 14:48:17

Print this page