The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova,
Number 05-116/18
Place and Date Podgorica 11/12/2018


Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova,


Invitation Number 05-116/18
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova
Contact Person
Jovanović Ana
Address
IV Proleterske brigade br. 19
Postal No.
81 000
Town
Podgorica
Identification No.
02760517
Telephone
020230207
Fax
020230228
Electronic Mail(e-mail)
ana.jovanovic@mrt.gov.me
Internet page
www.mrt.gov.me

II Subject Of Public Procurement45213240-7 Poljoprivredne zgrade

Description (addition)

Izvođenje radova na izgradnji objekta nacionalne „Kuće maslina“ sa sjedištem u Baru.

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 925,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora Naručiocu preda:
- polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane investitorima ili trećim licima u vezi sa obavljanjem djelatnosti sa osiguranom aktivnošću koja se odnosi na djelatnost građenja objekta, odnosno izvođenja pojedinih radova na građenju objekta i limitom pokrića (sumom osiguranja) minimum 250.000,00 eura. Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti da se ista izdaje za predmetnu javnu nabavku broj: 05-116/18 za Izvođenje radova na izgradnji objekta nacionalne „Kuće maslina“ sa sjedištem u Baru.


Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

- garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važnosti za vrijeme roka izvršenja Ugovora. Ova garancija mora da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan da u roku od pet dana prije isticanja roka izvršenja Ugovora, dostavi naručiocu:

- garanciju za potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti identičnim sa garantnim rokom predviđenim ovim ugovorom. Ova garancija mora da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td radovi kuca maslina bar 11.12.2018..doc 2087 11/12/2018 11:38:32


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje rok za postavljanje pitanja.doc 142 23/01/2019 12:23:21
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena kuca maslina 18.01.2019..docx 26.38 18/01/2019 13:33:49
Izmjena tenderske dokumentacije dopuna tenderske dokumentacije konstruktivni detalji.pdf 6257.64 12/12/2018 07:53:26
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojasnjenje.doc 143.5 20/12/2018 12:57:05
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena 28.12.2018.docx 19.12 28/12/2018 09:55:43
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena td za kucu maslina.docx 16.9 26/12/2018 13:25:05
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena 04.01.2019.docx 41.19 04/01/2019 13:35:21
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena tenderske dok za kucu maslina 21.12.2018.docx 19.03 21/12/2018 13:28:15
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena kuca maslina 10.01.2019..docx 41.14 10/01/2019 14:14:58
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojasnjenje kuca maslina 10.01.2019.docx 30.5 10/01/2019 14:13:58
Izmjena tenderske dokumentacije dopuna tenderske dokumentacije tehnicki opis namjestaja.pdf 1231.51 12/12/2018 07:54:13
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena kuca maslina 01.02.2019..docx 89.7 01/02/2019 13:08:23
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena kuca maslina 23.01.2019..docx 91.94 23/01/2019 12:23:38
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojasnjenje 04.01.2019.docx 23.13 04/01/2019 13:35:04
Izmjena tenderske dokumentacije dopuna tenderske dokumentacije seme bravarije.pdf 3824.72 12/12/2018 07:53:58
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena td kuca maslina bar.docx 16.02 27/12/2018 13:49:06
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojasnjenje kuca maslina 18.01.2019.docx 21.34 18/01/2019 14:32:27
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojasnjenje td 27.12.2018.docx 17.14 27/12/2018 11:03:00
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena kuca maslina 17.01.2019..docx 19.03 17/01/2019 12:57:26
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojasnjenje kuca maslina bar 21.12.2018..doc 148 21/12/2018 14:31:38
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojasnjenje td za kucu maslina.docx 18.51 26/12/2018 13:25:40


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o obustavljanju 05-116-18.pdf 7165.99 03/04/2019 13:59:56


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 03/04/2019 14:09:28

Print this page