The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova,
Number 04-148/18
Place and Date Podgorica 19/12/2018


Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova,


Invitation Number 04-148/18
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova
Contact Person
Ana Jovanovic
Address
IV Proleterske brigade br.19
Postal No.
81 000
Town
Podgorica
Identification No.
02760517
Telephone
020 /446 327
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ana.jovanovic@t-com.me
Internet page
www.mrt.gov.me

II Subject Of Public Procurement45233120-6 Radovi na izgradnji puteva

Description (addition)

Predmet javne nabavke je izvođenje asfalterskih radova na izgradnji puta Rožaje – Štedin, Opština Rožaje.

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 320,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

- garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važnosti za vrijeme roka izvršenja Ugovora. Ova garancija mora da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan da u roku od deset dana prije isticanja roka izvršenja Ugovora, dostavi naručiocu:

- garanciju za potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti identičnim sa garantnim rokom predviđenim ovim ugovorom. Ova garancija mora da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija 148 radovi rožaje - štedin.doc 415 19/12/2018 10:21:12


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena br. 1.docx 20.08 25/12/2018 12:42:19


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 04-148-18_2019_02_22_13_56_30_443-min.pdf 4537.59 22/02/2019 14:10:45


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor 04-148-18 crnagoraput.pdf 4447.79 24/04/2019 10:11:25

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 24/04/2019 13:05:00

Print this page