The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova,
Number 04-103/18
Place and Date Podgorica 20/12/2018


Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova,


Invitation Number 04-103/18
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova
Contact Person
Ana Jovanovic
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81 000
Town
Podgorica
Identification No.
02760517
Telephone
020/230-207
Fax
020/230-228
Electronic Mail(e-mail)
ana.jovanovic@t-com.me
Internet page
www.mrt.gov.me

II Subject Of Public Procurement45240000-1 Radovi na izgradnji hidrogradevnih objekata

Description (addition)

Izvođenje radova na izgradnji transfer stanice i reciklažnog dvorišta u Opštini Mojkovac

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 2,000,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

- garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važnosti za vrijeme roka izvršenja Ugovora. Ova garancija mora da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan da u roku od pet dana prije isticanja roka izvršenja Ugovora, dostavi naručiocu:

- garanciju za potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti identičnim sa garantnim rokom predviđenim ovim ugovorom. Ova garancija mora da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td 04-103-18 transfer stanice i rec.dvorište mojkovac 20.12.2018..doc 2108 20/12/2018 11:13:02


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena 03.01.19..docx 26.17 03/01/2019 14:45:06
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojasnjenje 11.01.2019..docx 19.06 11/01/2019 13:16:45
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena 14.01.19..docx 17.22 14/01/2019 12:21:50
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena 31.01.19..docx 19.66 31/01/2019 08:41:21
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena 28.01.19..docx 35.59 28/01/2019 13:29:41
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena 18.01.19..docx 46.1 18/01/2019 13:40:44
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojasnjenje 03.01.19..docx 28.69 03/01/2019 14:44:53
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena 30.01.19..docx 19.59 30/01/2019 13:33:03
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojasnjenje 16.01.2019..docx 23.06 16/01/2019 13:43:10


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 04-103-18.pdf 7213.21 26/02/2019 13:49:39


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor 04-103-18 crnagoraput.pdf 4770.64 20/03/2019 13:04:58

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 20/03/2019 13:14:24

Print this page