The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 04-4/19
Place and Date Podgorica 20/03/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 04-4/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Blažo Bulatović
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
020/230-228
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.ujr.gov.me

II Subject Of Public Procurement45233120-6 Radovi na izgradnji puteva

Description (addition)

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na saobraćajnici u biznis zoni u Mojkovcu

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 860,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Izabrani ponuđač-izvođač je dužan da, prije potpisivanja ugovora, dostavi :
Polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane investitorima ili trećim licima u vezi sa obavljanjem djelatnosti sa osiguranom aktivnošću koja se odnosi na djelatnost stručnog nadzora nad građenjem objekata i limitom pokrića (sumom osiguranja) od 100.000,00 eura, sa rokom važnosti za vrijeme roka izvršenja Ugovora. Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti da se ista izdaje za javnu nabavku broj: 04-4/19 od 20.03.2019. godine, za Izvođenje radova na saobraćajnici u biznis zoni u Mojkovcu.
• Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:
Garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važnosti za vrijeme roka izvršenja Ugovora. Ova garancija mora da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

Izvodjač je obavezan da u roku od deset dana prije isticanja roka izvršenja Ugovora dostavi NARUČIOCU garanciju za potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti identičnim sa garantnim rokom predviđenim ovim ugovorom. Ova garancija mora da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija tenderska dokumentacija radovi biznis zona mojkovac.docx 229.55 20/03/2019 10:59:23


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena 26.03.2019..docx 25.37 26/03/2019 12:32:24
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojasnjenje 01.04.2019..docx 18.89 01/04/2019 02:31:15
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena 11.04.2019..docx 38.22 11/04/2019 11:02:07
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojasnjenje 26.03.2019..docx 29.29 26/03/2019 01:22:21
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena 21.03.2019..docx 17.5 21/03/2019 01:55:49
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena 12 04 2019 biznis zona mk.docx 17.86 12/04/2019 01:47:15


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 04-4-19-biznis zona u mojkovcu_2019_06_19_08_50_42_474_c....pdf 5485.94 19/06/2019 12:46:38


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor 04-4-19 fidija.pdf 3560.89 01/08/2019 02:20:19

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 01/08/2019 14:38:24

Print this page