The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 01-36/19
Place and Date Podgorica 11/04/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 01-36/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Lidija Prnjat
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
020/230-228
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.ujr.gov.me

II Subject Of Public Procurement71247000-1 Nadzor radova na izgradnji

Description (addition)

Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora u toku izgradnje šestosjedne isklopive žiča “Z4” na skijalištu “Žarski” u okviru PPPN “Bjelasica i Komovi”, opština Mojkovac. Stručni nadzor vršiti u skladu sa Čl. 100 i Čl. 101 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list CG” broj: 64/17, 44/18 i 63/18) i Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika i građevinske knjige ("Sl.listu CG", br. 68/18) i Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad građenjem objekta ("Sl. listu CG", br. 48/2018)

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 100,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija tenderska dokumentacija- nadzor.doc 582.5 11/04/2019 07:36:18


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 11/04/2019 13:34:20

Print this page