The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Agencija za stanovanje doo,
Number 2231-9/T-2019
Place and Date Podgorica 11/04/2019


Agencija za stanovanje doo,


Invitation Number 2231-9/T-2019
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Agencija za stanovanje doo
Contact Person
Milanka Caković
Address
Zetskih vladara bb
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
02015676
Telephone
020-623-337
Fax
020-622-113
Electronic Mail(e-mail)
aspg3@t-com.me
Internet page
www.aspg.co.me

II Subject Of Public Procurement44411000-4 Sanitarije
44162300-6 Odvodne cijevi
44115210-4 Vodoinstalaterski materijali
44141000-0 Cijevi

Description (addition)

Nabavka i isporuka vodovodnog, kanalizacionog materijala i sanitarija po partijama, koje će naručilac nabavljati sukcesivno, u količinama zavisno od svojih potreba, po vrsti i količini koje su date u specifikaciji.
Partija 1- Vodovodni i kanalizacioni materijal
Partija 2- Sanitarije

Mark if the subject of the public procurement is procured as:1. Vodovodni i kanalizacioni materijal
2. Sanitarije

III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 20,000.00 €

(In case that the subject of public procurement was determined by lots, state the estimated value of public procurement for each individual lot and their total value)

Lot 1. Vodovodni i kanalizacioni materijal 10,000.00 €
Lot 2. Sanitarije 10,000.00 €
TOTAL 20,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija tender vodovo.kanalizac i mater.i sanitarije po partijama.docx 124.85 11/04/2019 10:07:11


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru najpov. ponude-partija 2 - sanitarije.docx 47.31 13/05/2019 12:49:32
Decision odluka o izboru najpov. ponude-partija 1 - -vodovodni i kanalizacioni.docx 46.55 13/05/2019 12:49:27


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor partija 2-sanitarije.pdf 754.76 10/06/2019 01:04:13
Contract ugovor partija 1-vodovodni i kanalizacioni materijal.pdf 747.76 10/06/2019 01:04:06

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 10/06/2019 13:08:48

Print this page