The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 04-73/19
Place and Date Podgorica 17/04/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 04-73/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Safet Tahirović
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.ujr.gov.me

II Subject Of Public Procurement45240000-1 Radovi na izgradnji hidrogradevnih objekata

Description (addition)

Predmet javne nabavke je izvođenje radova izgradnji vodovoda Radetina – II faza u Rožajama

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 40,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Način plaćanja je: virmanski, putem privremenih mjesečnih situacija i konačnog obračuna izvedenih radova.

Rok plaćanja je: 30 dana od dana ovjere i potpisivanja privremene mjesečne i okončane situacije, od strane nadzornog organa i naručioca.

Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika najkasnije do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec u kojem su izvršeni radovi. Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td vodovod radetina ii faza.docx 143.02 17/04/2019 10:19:32


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 04-73-19.pdf 8713.1 02/07/2019 13:42:05


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor 04-73-19_2019_09_20_11_00_52_960.pdf 3857.54 20/09/2019 12:39:00

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 20/09/2019 12:41:58

Print this page