The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 04-31/19
Place and Date Podgorica 19/04/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 04-31/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Safet Tahirović
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.ujr.gov.me

II Subject Of Public Procurement45233120-6 Radovi na izgradnji puteva

Description (addition)

Predmet javne nabavke je izvođenje radova rekonstrukciji puta Plav- Vojno selo – Gusinje.

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 4,000,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


1. Najniže ponuđena cijena, No. of points 80.00

2. Kvalitet, No. of points 20.00

VI Other Information (if applicable)

Način plaćanja je: virmanski, putem privremenih mjesečnih situacija i konačnog obračuna izvedenih radova.

Rok plaćanja je: 30 dana od dana ovjere i potpisivanja privremene mjesečne i okončane situacije, od strane nadzornog organa i naručioca.

Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika najkasnije do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec u kojem su izvršeni radovi. Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td radovi plav - vojno selo - gusinje.docx 901.55 19/04/2019 10:57:23


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje 16.05.2019..doc 59.5 16/05/2019 12:31:43
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena 03.06.2019..docx 24.72 03/06/2019 14:04:15
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje 20.05.2019..doc 60 20/05/2019 13:44:49
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje 13.05.2019..doc 230 13/05/2019 13:53:18
Izmjena tenderske dokumentacije 04-31-19 izmjena 28.05..docx 91.76 28/05/2019 12:43:51
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena 05.06.2019..docx 17.54 05/06/2019 13:36:16
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojasnjenje 10.05.2019..docx 25.97 10/05/2019 14:45:36
Izmjena tenderske dokumentacije 04-31-19 izmjena 15.05.2019. (1).docx 858.44 16/05/2019 10:20:13


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 04-31-19.pdf 6338.58 16/08/2019 14:56:08


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor 04-31-19 putevi bar.pdf 4076.61 10/10/2019 11:59:11

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 10/10/2019 13:14:49

Print this page