The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 05-53/19
Place and Date Podgorica 25/04/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 05-53/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Bojana Mitrić
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.ujr.gov.me

II Subject Of Public Procurement45212200-8 Radovi na izgradnji sportskih objekata

Description (addition)

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na rekonstrukciji zapadne tribine stadiona FK Sutjeska u Nikšiću.

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 4,600,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Način plaćanja je: virmanski, putem privremenih mjesečnih situacija i konačnog obračuna izvedenih radova.

Rok plaćanja je: 30 dana od dana ovjere i potpisivanja privremene mjesečne i okončane situacije, od strane nadzornog organa i naručioca.

Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika najkasnije do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec u kojem su izvršeni radovi. Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td zapadna tribina sutjeska.docx 301.81 25/04/2019 09:06:22


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojasnjenje 31.05.2019..docx 20.31 31/05/2019 14:05:26
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojasnjenje 20.05.2019..docx 26.13 20/05/2019 14:06:28
Izmjena tenderske dokumentacije dopuna tenderske dokumentacije 2_spoljnje uredjenje_faza arhitektura.pdf 207.32 08/05/2019 12:05:30
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojasnjenje 10.05.2019..docx 26.14 10/05/2019 14:18:18
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena 05-53-19 - 31.05.2019..docx 21.76 31/05/2019 14:05:17
Izmjena tenderske dokumentacije dopuna tenderske dokumentacije 1_arhitektura šeme stolarije i bravarije.pdf 2093.41 08/05/2019 12:05:20
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena 05-53-19 - 20.05.2019..docx 45.97 20/05/2019 14:06:52


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o obustavljanju 05-53-19-fk sutjeska_2019_08_16_13_31_46_866.pdf 8570.96 16/08/2019 14:14:08


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 16/08/2019 14:38:00

Print this page