The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 01-54/19
Place and Date Podgorica 25/04/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 01-54/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Bojana Mitrić
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.ujr.gov.me

II Subject Of Public Procurement71247000-1 Nadzor radova na izgradnji

Description (addition)

Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji zapadne tribine stadiona FK Sutjeska u Nikšiću. Stručni nadzor vršiti u skladu sa odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. listu CG", br. 42/2011, 57/2014, 28/2015 i 42/2017).

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 140,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Način i rok plaćanja

Način plaćanja: Virmanski po dostavljenim ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji, na način što se 80% ugovorene cijene plaća po jednakim privremenim situacijama, a 20% ugovorene cijene se plaća po okončanoj situaciji.
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovjerene privremene odnosno okončane situacije.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td nadzor - zapadna tribina sutjeska.doc 5398.5 25/04/2019 11:40:53


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena td 06.06.2019. fk sutjeska.docx 21.13 06/06/2019 14:34:32
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena td 03.06.2019. fk sutjeska.docx 22.04 03/06/2019 11:10:29


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o obustavljanju 01-54-19_2019_09_27_11_33_11_619.pdf 6024.77 27/09/2019 12:01:18


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 27/09/2019 12:41:53

Print this page