The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 04-123/19
Place and Date Podgorica 11/06/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 04-123/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Rešad Nuhodžić
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.ujr.gov.me

II Subject Of Public Procurement45233120-6 Radovi na izgradnji puteva

Description (addition)

Izvođenje radova na izgradnji Prnjavorske ulice u Plavu- II faza

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 400,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Način plaćanja je: virmanski. Isplata sredstava izvršiće se putem odloženog plaćanja i to u 2019. godini. Preostali iznos u prvom kvartalu 2020. godine, na osnovu ovjerenih privremenih mjesečnih situacija i konačnog obračuna. Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika najkasnije do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec u kojem su izvršeni radovi. Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.

Rok plaćanja: Putem odloženog plaćanja i to u 2019. godini. Preostali iznos u u prvom kvartalu 2020. godine.


Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti

U skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izugradnji objekata (“Službeni list Crne Gore broj 064/17 i 44/2018“) i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata (“Službeni list Crne Gore”, br.068/17 ), Izvođač je dužan je da prije početka radova zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih radova i da Naručiocu preda polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos od 100.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvođenja radova do dana isteka garantnog roka.

U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da se odnosi na predmetnu javnu nabavki broj: 04-123/19 od 11.06.2019. godine za Izvođenje radova na izgradnji Prnjavorske ulice u Plavu- II faza i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija tenderska dokumentacija.doc 604.5 11/06/2019 12:43:39


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena td 02.07.2019..docx 26.12 02/07/2019 12:23:31
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojasnjenje 27.06.2019..docx 20.7 26/06/2019 07:40:22
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena td 27.06 2019..docx 29.8 26/06/2019 07:40:15


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 04-123-19.pdf 3656.95 18/07/2019 01:36:52


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor 04-123-19-putevi bar-prnjavorska ulica u plavu_2019_08_28_08_14_21_254.pdf 4162.07 28/08/2019 08:27:40

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 28/08/2019 08:52:44

Print this page