The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 04-121/19
Place and Date Podgorica 14/06/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 04-121/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Lidija Prnjat
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.ujr.gov.me

II Subject Of Public Procurement45233120-6 Radovi na izgradnji puteva

Description (addition)

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na modernizaciji lokalnih puteva u Ulcinju.

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 75,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Način plaćanja je: virmanski. Isplata sredstava izvršiće se u 2019. godini, na osnovu ovjerene mjesečne situacije i konačnog obračuna. Izvođač će mjesečnu situaciju dostaviti Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika najkasnije do 10-og u mjesecu za mjesec u kojem su izvršeni radovi. Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td modernizacija lokalnih puteva ulcinj.doc 483.5 14/06/2019 09:57:09


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 04-121-19.pdf 8362.59 01/08/2019 09:53:31


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor 04-121-19 putevi bar_2019_09_17_09_49_41_382.pdf 3304.65 17/09/2019 10:06:31

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 17/09/2019 10:12:45

Print this page