The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Monteput doo,
Number 04-T-04/19-3700
Place and Date Podgorica 17/06/2019


Monteput doo,


Invitation Number 04-T-04/19-3700
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Monteput doo
Contact Person
Boris Mašanović, dipl. inž. građ. i Ivan Grujičić dipl. ing.el.
Address
ul. Avda Međedovića broj 130
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
02462494
Telephone
020/224-493
Fax
020/224-419
Electronic Mail(e-mail)
dijana.ducic@monteput.me
Internet page
www.monteput.me

II Subject Of Public Procurement31154000-0 Neprekidno snabdijevanje elektricnom energijom

Description (addition)

Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji sistema trajnog napajanja električnom energijom autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac – Mateševo, koji obuhvataju izgradnju TS 110/20kV „Autoput 1“ sa priključnim dalekovodima i opremanje DV polja 110kV u TS220/110/35kV „Podgorica 1“, izgradnju TS 110/20kV „Autoput 2“ sa priključnim dalekovodima i izgradnju 26 trafostanica 20/0,4kV sa kablovskim razvodom 20kV i sistemom daljinskog upravljanja za napajanje objekata duž trase autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, u svemu prema revidovanim Glavnim projektima i tehničkim karakteristikama datim u tenderskoj dokumentaciji.
Radovi se izvode po sistemu “ključ u ruke”.

Mark if the subject of the public procurement is procured as:1. Izgradnja TS 110/20kV „Autoput 1“ sa priključnim dalekovodima i opremanje DV polja 110kV u TS220/110/35kV „Podgorica 1“
2. Izgradnja TS 110/20kV „Autoput 2“ sa priključnim dalekovodima
3. Izgradnja TS 20/0,4kV sa kablovskim razvodom 20kV i sistemom daljinskog upravljanja za napajanje objekata duž trase autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo

III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 38,232,454.00 €

(In case that the subject of public procurement was determined by lots, state the estimated value of public procurement for each individual lot and their total value)

Lot 1. Izgradnja TS 110/20kV „Autoput 1“ sa priključnim dalekovodima i opremanje DV polja 110kV u TS220/110/35kV „Podgorica 1“ 9,866,440.00 €
Lot 2. Izgradnja TS 110/20kV „Autoput 2“ sa priključnim dalekovodima 8,714,511.00 €
Lot 3. Izgradnja TS 20/0,4kV sa kablovskim razvodom 20kV i sistemom daljinskog upravljanja za napajanje objekata duž trase autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo 19,651,503.00 €
TOTAL 38,232,454.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija tenderska dokumentacija 04-19.docx 4306.15 17/06/2019 15:14:24


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje 5.pdf 863.86 24/06/2019 14:27:07
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje tenderske dokumentacije 16.pdf 846.53 04/07/2019 13:21:14
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje 6.pdf 1401.89 24/06/2019 14:27:34
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje 7.pdf 1484.58 24/06/2019 14:28:03
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje tenderske dokumentacije 12.pdf 427.3 28/06/2019 14:00:36
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje tenderske dokumentacije 3.pdf 897.96 21/06/2019 14:50:10
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje tenderske dokumentacije 21.pdf 8881.43 08/07/2019 16:13:12
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje tenderske dokumentacije 26.pdf 1782.15 11/07/2019 14:59:08
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje tenderske dokumentacije 1.pdf 8391.21 21/06/2019 14:47:06
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje tenderske dokumentacije 11.pdf 857.25 27/06/2019 14:36:34
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje tenderske dokumentacije 15.pdf 3894.77 04/07/2019 13:19:55
Izmjena tenderske dokumentacije izmjene i dopune tenderske dokumentacije 2.docx 621.3 19/07/2019 12:13:56
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje 28.pdf 1385.39 25/07/2019 14:43:54
Izmjena tenderske dokumentacije izmjene tenderske dokumentacije 4.docx 104.5 23/07/2019 12:33:40
Izmjena tenderske dokumentacije izmjene i dopune tenderske dokumentacije 3.docx 121.88 22/07/2019 13:47:32
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje tenderske dokumentacije 9.pdf 851.42 27/06/2019 14:35:59
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje tenderske dokumentacije 2.pdf 769.06 21/06/2019 14:52:03
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje tenderske dokumentacije 13.pdf 2506.07 01/07/2019 14:27:17
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje tenderske dokumentacije 27.pdf 2870.9 11/07/2019 14:59:18
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje tenderske dokumentacije 14.pdf 1265.12 01/07/2019 14:27:28
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje tenderske dokumentacije 20.pdf 1323.08 08/07/2019 16:07:45
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje tenderske dokumentacije 4.pdf 867.66 21/06/2019 14:50:23
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena broj 1 tenderske dokumentacije.doc 84 18/06/2019 14:04:50
Izmjena tenderske dokumentacije izmjene tenderske dokumentacije 5.docx 105.37 24/07/2019 14:11:52
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje 8.pdf 1432.55 24/06/2019 14:28:26
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje 18.pdf 4689.34 08/07/2019 14:39:47
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje tenderske dokumentacije 10.pdf 753.52 27/06/2019 14:36:15
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje tenderske dokumentacije 22.pdf 749.6 11/07/2019 14:58:23
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje tenderske dokumentacije 24.pdf 766.55 11/07/2019 14:58:45
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje tenderske dokumentacije 23.pdf 774.42 11/07/2019 14:58:36
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje tenderske dokumentacije 25.pdf 2854.45 11/07/2019 14:58:57
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje 29.pdf 1794.76 25/07/2019 14:44:10
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje 19.pdf 936.73 08/07/2019 14:40:04
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje tenderske dokumentacije 17.pdf 878.14 04/07/2019 13:21:25


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o obustavljanju postupka.docx 148.98 19/08/2019 10:53:06


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 19/08/2019 11:16:06

Print this page