The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 05-47/19
Place and Date Podgorica 19/06/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 05-47/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Bojana Mitrić
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.ujr.gov.me

II Subject Of Public Procurement45215210-2 Radovi na izgradnji domova socijalnog staranja

Description (addition)

Predmet javne nabavke je Izvođenje radova na izgradnji Doma starih u Nikšiću - II faza

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 2,700,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


1. Najniže ponuđena cijena, No. of points 80.00

2. Kvalitet, No. of points 20.00

VI Other Information (if applicable)

Način plaćanja je: virmanski. Isplata sredstava izvršiće se putem odloženog plaćanja i to u 2019. godini i 2020. godini, na osnovu ovjerenih privremenih mjesečnih situacija i konačnog obračuna.Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika najkasnije do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec u kojem su izvršeni radovi. Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.

Rok plaćanja: u 2019. godini i 2020. godini.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija tenderska dokumentacija dom starih nk ii faza 19.06. (1).doc 4917 19/06/2019 11:57:45


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje.doc 54 10/07/2019 13:40:13
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena 26.07.2019..docx 16.5 26/07/2019 12:40:41
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena 02.08.2019..docx 18.41 02/08/2019 12:45:59
Izmjena tenderske dokumentacije seme dom starih nk.pdf 9149.38 10/07/2019 13:37:19


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 05-47-19.pdf 4810.31 12/09/2019 13:14:23


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor 05-47-19 novi volvox.pdf 3787.75 24/10/2019 12:05:13

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 24/10/2019 12:29:08

Print this page