The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 01-48/19
Place and Date Podgorica 26/06/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 01-48/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Bojana Mitrić
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.ujr.gov.me

II Subject Of Public Procurement



71247000-1 Nadzor radova na izgradnji

Description (addition)

Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji Doma starih u Nikšiću –II faza. Stručni nadzor vršiti prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. listu CG", br. 42/2011, 57/2014, 28/2015 i 42/2017) i Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad građenjem objekata (Sl. list CG br.18/18).

Mark if the subject of the public procurement is procured as:



III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 85,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


1. najniža ponuđena cijena, No. of points 75.00

2. kvalitet , No. of points 25.00

VI Other Information (if applicable)

Način i rok plaćanja

Način plaćanja: Virmanski po ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji, na način što se 80% ugovorene cijene plaća po jednakim privremenim situacijama, a 20% ugovorene cijene se plaća po okončanoj situaciji.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td nadzor - dom starih ii faza.doc 4755 25/06/2019 20:27:00


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena td 31.07.2019. godine dom starih nk.docx 23.4 31/07/2019 12:10:40
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena 2 nadzor dom starih ii faza.docx 18.79 23/07/2019 12:23:56
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena td 06.08.2019.docx 20.52 06/08/2019 11:29:09
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje td dom starih nikšić.docx 18.74 22/07/2019 10:43:07
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena nadzor dom starih ii faza.docx 20.4 22/07/2019 10:42:35


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 01-48-19 dom starih u niksicu_2019_09_06_13_28_19_692-min.pdf 6967.39 06/09/2019 13:45:38


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor 01-48-19 ing invest_2019_10_31_10_55_12_766.pdf 3994.36 31/10/2019 15:15:58

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 01/11/2019 08:00:04

Print this page