The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 04-59/19
Place and Date Podgorica 04/07/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 04-59/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Andjela Božović
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.ujr.gov.me

II Subject Of Public Procurement45212000-6 Radovi na izgradnji gradevina namijenjenih zabavi i razonodi, sportu, kulturi, hotelijerstvu i ugostiteljstvu

Description (addition)

Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta i izvođenje radova na objektu ''Infocentar'' u Mojkovcu, po principu “projektuj i izgradi”.

Tehničku dokumentaciju, na nivou Glavnog projekta, izraditi prema Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018), Urbanističko tehničkim uslovima, Projektnom zadatku i Idejnim rješenjem, a radove na izgradnji izvoditi po revidovanom Glavnom projektu.

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 50,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


1. najniža ponuđena cijena, No. of points 70.00

2. kvalitet , No. of points 30.00

VI Other Information (if applicable)

Način plaćanja je: virmanski. Isplata sredstava izvršiće se u 2019. godini na osnovu ovjerenih privremenih mjesečnih situacija i konačnog obračuna. Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika najkasnije do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec u kojem su izvršeni radovi. Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.

Rok plaćanja: 2019. godina.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td infocentar 03.07.2019 komplet.docx 14033.3 04/07/2019 10:27:40


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena td 08.08.19. infocentar.docx 22.86 09/08/2019 09:45:03


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o obustavljanju 04-59-19 infocentar_2019_08_30_11_00_05_053.pdf 5593.99 30/08/2019 11:38:58


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 30/08/2019 11:42:13

Print this page