The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 05-116/19
Place and Date Podgorica 05/07/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 05-116/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Biljana Vukić
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.ujr.gov.me

II Subject Of Public Procurement45213240-7 Poljoprivredne zgrade

Description (addition)

Izvođenje radova na izgradnji objekta nacionalne „Kuće maslina“ sa sjedištem u Baru

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 1,000,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


1. Najniže ponuđena cijena, No. of points 80.00

2. Kvalitet, No. of points 20.00

VI Other Information (if applicable)

Način plaćanja je: virmanski. Isplata sredstava izvršiće se putem odloženog plaćanja i to u 2019. godini i 2020. godini, na osnovu ovjerenih privremenih mjesečnih situacija i konačnog obračuna. Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika najkasnije do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec u kojem su izvršeni radovi. Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.

Rok plaćanja: u 2019. godini i 2020. godini.

Obaveza imenovanja
U skladu sa članom 123 stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ponuđač je dužan da imenuje ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekata u cjelini i ovlašćene inženjere za: izvođenje građevinskih radova–ovlašćeni inženjer struke (djelatnost) građevinske, elektrotehničkih radova - ovlašćeni inženjer struke (djelatnost) elektrotehničke i mašinskih radova - ovlašćeni inženjer struke (djelatnost) mašinske, koji ispunjavaju uslove za ovlašćene inženjere u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.
U skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru, ponuđač je dužan da, imenuje lica geodetske struke u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti.
Podaci o licima iz prethodna tri stava upisuju se u izjavi o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifikacijama rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td kuca maslina 05-116-19.doc 2153.5 05/07/2019 14:38:25


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena 16.07.2019..docx 25.56 16/07/2019 14:15:34
Izmjena tenderske dokumentacije seme bravarije.pdf 3818.46 11/07/2019 14:47:38
Izmjena tenderske dokumentacije tehnicki opis namjestaja.pdf 1232.97 11/07/2019 14:47:58
Izmjena tenderske dokumentacije konstruktivni detalji.pdf 6271.67 11/07/2019 14:47:13


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 05-116-18.pdf 7905.23 11/09/2019 13:23:40


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor 05-116-19 bombeton.pdf 3978.57 01/10/2019 15:03:10

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 01/10/2019 15:11:00

Print this page