The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 04-102/19
Place and Date Podgorica 09/07/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 04-102/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Ljiljana Vuković
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
020/230-228
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
http://www.djr.gov.me/uprava

II Subject Of Public Procurement45233120-6 Radovi na izgradnji puteva

Description (addition)

Predmet javne nabavke je Izgradnja puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun (potporne konstrukcije II faza)

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 1,000,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


1. Najniža ponuđena cijena, No. of points 80.00

2. Kvalitet, No. of points 20.00

VI Other Information (if applicable)

Način plaćanja je: virmanski. Isplata sredstava izvršiće se putem odloženog plaćanja i to u 2019, 2020 i 2021 godini, na osnovu ovjerenih privremenih mjesečnih situacija i konačnog obračuna.Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika najkasnije do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec u kojem su izvršeni radovi. Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.

Rok plaćanja: u 2019, 2020 i 2021 godini.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija tenderska dokumentacija vragodo 09.07..doc 924.5 09/07/2019 10:06:30


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje.doc 62 29/07/2019 08:25:21
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena 01.08.2019..docx 28.75 01/08/2019 14:02:27
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena.docx 28.61 29/07/2019 08:24:51
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje 23.07.2019..doc 119.5 23/07/2019 14:22:18


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 04-102-19.pdf 8797.58 23/08/2019 14:36:56


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor 04-102-19 eko reciklaza_2019_10_03_13_44_07_227.pdf 3934.27 03/10/2019 14:01:34

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 03/10/2019 14:20:30

Print this page