The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 01-156/19
Place and Date Podgorica 10/07/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 01-156/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Lidija Prnjat
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
djr@djr.gov.me
Internet page
www.djr.gov.me/direkcija

II Subject Of Public Procurement71247000-1 Nadzor radova na izgradnji

Description (addition)

Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova izgradnje ski
staza uz planiranu žičaru „Z4”na skijalištu „Žarski”, u okviru PPPN ''Bjelasica i Komovi'', Opština Mojkovac. Stručni nadzor vršiti prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. listu CG", br. 42/2011, 57/2014, 28/2015 i 42/2017) i Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad građenjem objekata (Sl. list CG br.18/18).

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 50,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


1. najniža ponuđena cijena, No. of points 75.00

2. kvalitet , No. of points 25.00

VI Other Information (if applicable)

Način plaćanja: Virmanski po ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji, na način što se 80% ugovorene cijene plaća po jednakim privremenim situacijama, a 20% ugovorene cijene se plaća po okončanoj situaciji.
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovjerene privremene odnosno konačne situacije.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td nadzor ski staze žarski mojkovac.doc 551.5 10/07/2019 13:09:34


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena td 09.08.19.docx 21.37 09/08/2019 11:37:17
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje nadzor žičara z4.docx 18.71 30/07/2019 14:10:37
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena td 31.07.2019. ski staze žarski.docx 23.01 31/07/2019 12:09:10


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 01-156-19.pdf 4895.34 12/09/2019 13:11:38


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 12/09/2019 13:18:30

Print this page