The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 01-158/19
Place and Date Podgorica 10/07/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 01-158/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Lidija Prnjat
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.ujr.gov.me

II Subject Of Public ProcurementDescription (addition)

Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova izgradnje ski staza na lokalitetu ''Kolašin 1600'', Opština Kolašin. Stručni nadzor vršiti prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. listu CG", br. 42/2011, 57/2014, 28/2015 i 42/2017) i Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad građenjem objekata (Sl. list CG br.18/18).

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 50,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


1. najniža ponuđena cijena, No. of points 75.00

2. kvalitet , No. of points 25.00

VI Other Information (if applicable)

Način plaćanja: Virmanski po ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji, na način što se 80% ugovorene cijene plaća po jednakim privremenim situacijama, a 20% ugovorene cijene se plaća po okončanoj situaciji.
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovjerene privremene odnosno konačne situacije

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td nadzor ski staze kolašin 1600.doc 551 10/07/2019 13:15:27


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena td 09.08.19 kolašin 1600.docx 21.35 09/08/2019 11:47:22
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena td 31.07.2019. ski staze kolašin 1600.docx 22.83 31/07/2019 12:09:54
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena 1 18.07.2019. (1).docx 20.86 18/07/2019 15:07:19


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 01-158-19.pdf 4871.83 12/09/2019 13:12:48


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 12/09/2019 13:20:16

Print this page