The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 04-50/19
Place and Date Podgorica 10/07/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 04-50/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Ljiljana Vuković
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.djr.gov.me/uprava

II Subject Of Public Procurement45233120-6 Radovi na izgradnji puteva

Description (addition)

Predmet javne nabavke je rekonstrukcija puta Bistrica – Manastir Podvrh za potrebe Đalovića pećine, Opština Bijelo Polje

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 200,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


1. Najniža ponuđena cijena , No. of points 80.00

2. Kvalitet, No. of points 20.00

VI Other Information (if applicable)

Način plaćanja je: virmanski. Isplata sredstava izvršiće se putem odloženog plaćanja i to u 2019 i 2020 na osnovu ovjerenih privremenih mjesečnih situacija i konačnog obračuna.Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika najkasnije do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec u kojem su izvršeni radovi. Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.

Rok plaćanja: u 2019 i 2020 godini.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija tenderska dokumentacija 04-50-19.doc 606.5 10/07/2019 13:16:58


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena 24.07.2019..docx 89.35 24/07/2019 14:09:25


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluks o izboru 04-50-19_2019_08_26_10_30_21_444.pdf 8370.15 26/08/2019 11:05:46


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor 04-50-19_2019_09_20_12_35_20_364.pdf 3981.53 20/09/2019 13:23:39

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 20/09/2019 13:43:16

Print this page