The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 01-167/19
Place and Date Podgorica 24/07/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 01-167/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Lidija Prnjat
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.djr.gov.me/uprava

II Subject Of Public Procurement71247000-1 Nadzor radova na izgradnji

Description (addition)

Vršenje stručnog nadzora nad izvodjenjem radova na sanaciji lokalnog puta Han Garančića- Opasanica

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 14,990.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Uslovi od značaja za sačinjavanje ponude

Način i rok plaćanja

Način plaćanja: Virmanski po ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji, na način što se 80% ugovorene cijene plaća po jednakim privremenim situacijama, a 20% ugovorene cijene se plaća po okončanoj situaciji.
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovjerene privremene odnosno konačne situacije.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija tenderska dokumentacija 01-167-19.doc 576 24/07/2019 12:52:52


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o obustavljanju 01-167-19_2019_09_06_07_47_14_787.pdf 2260.03 06/09/2019 08:06:25
Decision odluka o izboru-01-169-19-regulacija rijeke grncar u gusinju_2019_08_15_11_59_46_718.pdf 9841.05 16/08/2019 08:26:44


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 06/09/2019 11:31:20

Print this page