The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 04-63/19
Place and Date Podgorica 05/08/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 04-63/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Marijana Stamatović
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.ujr.gov.me

II Subject Of Public Procurement45240000-1 Radovi na izgradnji hidrogradevnih objekata

Description (addition)

Predmet javne nabavke je izvođenje radova izgradnji nedostajuće fekalne kanalizacije u Mojkovcu.

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 140,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Način plaćanja je: virmanski. Isplata sredstava izvršiće se u 2019. godini, na osnovu ovjerene mjesečne situacije i konačnog obračuna. Izvođač će mjesečnu situaciju dostaviti Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika najkasnije do 10-og u mjesecu za mjesec u kojem su izvršeni radovi. Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.

Rok plaćanja: 2019. godina.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td kanalizacija mojkovac.doc 561.5 05/08/2019 09:18:03


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 04-63-19.pdf 4027.46 16/09/2019 11:38:46


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor 04-63-19 konstruktor_2019_10_18_10_57_26_120.pdf 3440.96 18/10/2019 11:10:36

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 18/10/2019 11:51:19

Print this page