The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 01-174/19
Place and Date Podgorica 06/09/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 01-174/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Marijana Stamatović
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
djr@djr.gov.me
Internet page
www.djr.gov.me/direkcija

II Subject Of Public Procurement71220000-6 Usluge arhitektonskog projektovanja

Description (addition)

Izrada Glavnog projekta Fekalne kanalizacije za područje Vranjine

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 10,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Rok i način plaćanja

Način i rok plaćanja: Virmanski, 15 dana nakon dobijanaja pozitivnog mišljenja na Glavni projekat, od strane vršioca revizije, kojeg imenuje Naručilac. Plaćanje se vršiti u 2019. i 2020. godini.
Izabrani ponuđač-Projektant je dužan da, prije potpisivanja ugovora, dostavi dokaz o osiguranju za štetu od odgovarajućeg profesionalnog rizika, na iznos od 100.000,00€, za predmetnu javnu nabavku, u skladu sa Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata („Sl. list CG” broj: 68/17). U polisi mora biti tačno naveden predmet javne nabavke za koju se izdaje, Izrada Glavnog projekta Fekalne kanalizacije za područje Vranjine.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td - fekalna kanalizacija vranjina.docx 3000.61 06/09/2019 12:42:51


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 01-174-19.pdf 3112.21 02/03/2020 08:13:08


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor hidrogis sistem 01-174-19_2020_03_23_09_43_24_663.pdf 1968.2 23/03/2020 11:32:37

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 23/03/2020 11:38:14

Print this page