The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 05-139/19
Place and Date Podgorica 06/09/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 05-139/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Ana Drakić
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.djr.gov.me/direkcija

II Subject Of Public Procurement45213100-4 Radovi na izgradnji poslovnih gradevina

Description (addition)

Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji kompleksa smještajnih objekata SAJ i PJP na Zlatici, u Podgorici.

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 7,000,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


1. Najniže ponuđena cijena, No. of points 70.00

2. rok izvođenja radova, No. of points 15.00

3. kvalitet, No. of points 15.00

VI Other Information (if applicable)

Način plaćanja je: virmanski. Isplata sredstava izvršiće se putem odloženog plaćanja i to u 2019. 2020. i 2020. godini, na osnovu ovjerenih privremenih mjesečnih situacija i konačnog obračuna. Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika najkasnije do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec u kojem su izvršeni radovi. Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.

Rok plaćanja: 2019., 2020. i 2021. godina.

Obaveza imenovanja
U skladu sa članom 123 stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ponuđač je dužan da imenuje ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekata u cjelini i ovlašćene inženjere za: izvođenje građevinskih radova–ovlašćeni inženjer struke (djelatnost) građevinske, elektrotehničkih radova - ovlašćeni inženjer struke (djelatnost) elektrotehničke, arhitektonskih radova - ovlašćeni inženjer struke (djelatnost) arhitektonska i mašinskih radova - ovlašćeni inženjer struke (djelatnost) mašinske, koji ispunjavaju uslove za ovlašćene inženjere u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija tenderska dokumentacija saj i pjp.doc 6416.5 06/09/2019 12:41:23


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Izmjena tenderske dokumentacije dopuna 4.pdf 6542.08 16/09/2019 10:34:21
Izmjena tenderske dokumentacije dopuna 5.pdf 4071.11 16/09/2019 10:34:45
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje.doc 56 16/09/2019 10:38:00
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena br. 1 saj i pjp.doc 738.5 20/09/2019 14:32:39
Izmjena tenderske dokumentacije dopuna 3.pdf 293.45 16/09/2019 10:33:46
Izmjena tenderske dokumentacije dopuna 6.pdf 256.11 20/09/2019 14:39:08
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena br. 2 saj i pjp.doc 152 20/09/2019 14:32:53
Izmjena tenderske dokumentacije dopuna 2.pdf 387.33 16/09/2019 10:33:31
Izmjena tenderske dokumentacije dopuna 1.pdf 4016.06 16/09/2019 10:33:20
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje 20.09.2019..doc 645 20/09/2019 09:02:57


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 05-139-19.pdf 5662.14 01/10/2019 14:30:58


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor 05-139-19 čelebić d.o.o..pdf 3407.89 11/10/2019 09:29:39

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 11/10/2019 09:31:39

Print this page