The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 01-202/19
Place and Date Podgorica 11/09/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 01-202/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Lidija Prnjat
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.djr.gov.me/direkcija

II Subject Of Public Procurement71247000-1 Nadzor radova na izgradnji

Description (addition)

Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora nad izvodjenjem radova na sanaciji lokalnog puta Han Garančića-Opasanica.

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 14,990.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Obaveza imenovanja
U skladu sa članom 124 stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ponuđač je dužan da imenuje revizora koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad građenjem cjelokupnog objekta, i revizore zadužene za posebnu vrtsu radova, i to revizora za građevinske radove.
U skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru, ponuđač je dužan da imenuje ovlašćeno lice koje će vršiti nadzor nad izvođenjem geodetskih radova.
U skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima ponuđač je dužan da imenuje ovlašćeno lice koje će vršiti nadzor nad izvodjenjem geoloških istraživanja.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija tenderska dokumentacija.doc 575.5 11/09/2019 09:11:59


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o obustavljanju 01-202-19_2020_04_15_10_25_11_235.pdf 8171.42 15/04/2020 12:28:38


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 21/04/2020 11:16:52

Print this page