The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 01-195/19
Place and Date Podgorica 12/09/2019 00:00:00


Uprava javnih radova,


Invitation Number 01-195/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Marijana Stamatović
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.ujr.gov.me

II Subject Of Public Procurement71248000-8 Nadzor projekta i dokumentacije

Description (addition)

Predmet javne nabavke je revizija projektne dokumentacije za regulaciju korita rijeke Popče i kanalizacione mreže. Reviziju vršiti u skladu sa Čl. 81,82 i 83 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list CG” broj: 64/17, 44/18 i 63/18) i Pravilnikom o načinu vršenja revizije Glavnog projekta ("Sl.list CG” broj: 018/18)

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 10,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Uslovi od značaja za sačinjavanje ponude

Način i rok plaćanja

Način i rok plaćanja: Virmanski, 15 dana od dana izrade Konačnog izvještaja o izvršenoj reviziji Glavnog projekta.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td revizija projek. dok. rijeka popče 193.doc 3669 12/09/2019 11:58:58


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 01-195-19.pdf 5691.19 20/01/2020 12:11:10


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 20/01/2020 12:15:58

Print this page