The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 05-200/19
Place and Date Podgorica 12/09/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 05-200/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Bojana Mitrić
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.djr.gov.me/direkcija

II Subject Of Public Procurement45212200-8 Radovi na izgradnji sportskih objekata

Description (addition)

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na rekonstrukciji zapadne tribine stadiona FK Sutjeska u Nikšiću.

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 4,600,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


1. Najniža ponuđena cijena , No. of points 70.00

2. rok izvođenja radova, No. of points 15.00

3. kvalitet, No. of points 15.00

VI Other Information (if applicable)

Obaveza imenovanja
U skladu sa članom 123 stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ponuđač je dužan da imenuje ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekata u cjelini i ovlašćene inženjere za izvođenje građevinskih radova, arhitektonskih radova, elektrotehničkih radova i mašinskih radova koji ispunjavaju uslove za ovlašćenog inženjera u skladu sa Zakonom o planiranju prostra i izgradnje objekata.
U skladu sa članom 19 Zakona o državnom premjeru i katastru, ponuđač je dužan da imenuje ovlašćeno lice za izvođenje geodetskih radova.
Podaci o licima iz prethodna dva stava upisuju se u izjavi o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifikacijama rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td zapadna tribina sutjeska.docx 525.1 12/09/2019 11:03:24


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena 24.09.2019..docx 17.2 24/09/2019 14:11:30


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 05-200-19.pdf 4400.56 31/10/2019 15:14:55


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor 05-200-19 roaming montenegro_2019_12_04_08_21_25_572.pdf 3625.45 04/12/2019 11:38:03

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 04/12/2019 13:32:04

Print this page