The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 04-207/19
Place and Date Podgorica 13/09/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 04-207/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Ljilja Vuković
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.ujr.gov.me

II Subject Of Public Procurement



45212224-2 Stadion

Description (addition)

Predmet javne nabavke je izvođenje radova modernizaciji sportskih terena u Beranama.

Mark if the subject of the public procurement is procured as:



III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 20,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Način plaćanja je: virmanski. Isplata sredstava izvršiće se u 2019.godini na osnovu ovjerene privremene mjesečne situacija i konačnog obračuna. Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika najkasnije do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec u kojem su izvršeni radovi. Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td sportski tereni u beranama.docx 124.68 13/09/2019 09:51:24


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena td 18.09.19..docx 18.16 18/09/2019 12:31:13


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o obustavljanju 04-207-19_2019_10_14_08_42_13_188.pdf 5761.99 14/10/2019 08:54:29


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 14/10/2019 09:52:55

Print this page