The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 01-212/19
Place and Date Podgorica 10/10/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 01-212/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Ljiljana Vuković
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.djr.gov.me/direkcija

II Subject Of Public Procurement71247000-1 Nadzor radova na izgradnji

Description (addition)

Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Bistrica-Manastir Podvrh - elektroenergetska infrastruktura. Stručni nadzor vršiti u skladu sa odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. listu CG", br. 42/2011, 57/2014, 28/2015 i 42/2017).

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 10,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Način i rok plaćanja

Način plaćanja: Virmanski po dostavljenim ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji, na način što se 80% ugovorene cijene plaća po jednakim privremenim situacijama, a 20% ugovorene cijene se plaća po okončanoj situaciji.
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovjerene privremene odnosno okončane situacije.
Obaveza imenovanja
U skladu sa članom 124 stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ponuđač je dužan da imenuje revizora koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad građenjem cjelokupnog objekta, odnosno revizore za obavljanje građevinskih radova I revizora koji će vršiti nadzor nad izvođenjem radova na složenom inženjerskom objektu.
U skladu sa članom 19 Zakona o državnom premjeru i katastru, ponuđač je dužan da imenuje ovlašćeno lice koje će vršiti nadzor nad izvođenjem geodetskih radova.
Podaci o licima iz prethodna dva stava upisuju se u izjavi o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifikacijama rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td nadzor 212.docx 193.23 10/10/2019 10:31:19


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 01-212-19.pdf 4331.63 02/12/2019 19:27:07


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor-civil engineer 01-212-19_2020_02_11_12_07_47_782.pdf 4373.58 11/02/2020 12:36:46

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 11/02/2020 14:40:58

Print this page