The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 01-190/19
Place and Date Podgorica 17/10/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 01-190/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Bojana Mitrić
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.djr.gov.me/direkcija

II Subject Of Public Procurement71247000-1 Nadzor radova na izgradnji

Description (addition)

Vršenje stručnog nadzora u toku izvodjenja radova na izgradnji trga i šetališta u Sutomoru-opština Bar.

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 40,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Način plaćanja: Virmanski po ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji, na način što se 80% ugovorene cijene plaća po jednakim privremenim situacijama, a 20% ugovorene cijene se plaća po okončanoj situaciji.

Rok plaćanja: 2019., 2020., 2021. godina.

Podaci o izvođenju radova:
Ugovoreni rok izvođenja radova je 8 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.
Radovi se izvode u jednoj smjeni sedam dana u nedjelji, a po potrebi produženo u više smjena.

Obaveza imenovanja
U skladu sa članom 124 stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ponuđač je dužan da imenuje revizora koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad građenjem cjelokupnog objekta, i revizore zadužene za posebnu vrtsu radova, i to: revizora za građevinske, elektrotehničke, arhitektonske i mašinske radove.
U skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru, ponuđač je dužan da imenuje ovlašćeno lice koje će vršiti nadzor nad izvođenjem geodetskih radova.
Podaci o licima iz prethodna dva stava upisuju se u izjavi o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifikacijama rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija nadzor tenderska dokumentacija trg sutomore.docx 234.91 17/10/2019 10:54:38


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 17/10/2019 11:02:03

Print this page