The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Centralna banka Crne Gore,
Number 21/2019 (12-10687-2/2019)
Place and Date Podgorica 13/12/2019


Centralna banka Crne Gore,


Invitation Number 21/2019 (12-10687-2/2019)
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Centralna banka Crne Gore
Contact Person
Zoran Vujošević, Mira Đurović
Address
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 6
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
02011328
Telephone
020/403-268
Fax
020/665-332
Electronic Mail(e-mail)
zoran.vujosevic@cbcg.me; mira.djurovic@cbcg.me
Internet page
www.cbcg.me

II Subject Of Public Procurement79200000-6 Racunovodstvene, revizijske i finansijske usluge

Description (addition)

Predmet javne nabavke je izbor najpovoljnije ponude za nabavku usluge upravljanja projektom procjene kvaliteta aktive (asset quality review) banaka u Crnoj Gori koje podrazumijeva organizaciju i koordinaciju procesom, obezbjeđenje ekspertske podrške CBCG u vezi sa implementacijom pregleda kvaliteta aktive po fazama, radnim blokovima, osiguranjem kvaliteta i konsultantske usluge.

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 790,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


1. najniža ponuđena cijena, No. of points 40.00

2. kvalitet , No. of points 60.00

VI Other Information (if applicable)

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija tenderska dokumentacija.docx 94.36 13/12/2019 10:56:46


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena broj 3 tenderske dokumentacije.pdf 2439.06 29/01/2020 14:41:37
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje tenderske dokumentacije.pdf 1406.74 27/12/2019 14:43:54
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena broj 2 tenderske dokumentacije.pdf 877.38 14/01/2020 13:41:28
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena tenderske dokumentacije.pdf 575.46 16/12/2019 15:14:27


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru najpovoljnije ponude.pdf 4071.74 19/02/2020 13:13:55


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor.pdf 2710.31 20/03/2020 14:04:24

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 20/03/2020 14:29:34

Print this page