The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Agencija za stanovanje doo,
Number 1455-4/T-2020
Place and Date Podgorica 05/03/2020


Agencija za stanovanje doo,


Invitation Number 1455-4/T-2020
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Agencija za stanovanje doo
Contact Person
Milanka Caković
Address
Zetskih vladara bb
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
02015676
Telephone
020-623-337
Fax
020-622-113
Electronic Mail(e-mail)
aspg3@t-com.me
Internet page
www.aspg.co.me

II Subject Of Public Procurement44114000-2 Beton
14212200-2 Agregati
44114200-4 Proizvodi od betona

Description (addition)

Nabavka i isporuka agregata i gotovog betona i betonskih blokova po partijama, koje će naručilac nabavljati sukcesivno, u količinama zavisno od svojih potreba, po vrsti i količini koje su date u specifikaciji.
Partija 1 – Agregati i gotovi beton
Partija 2 – Betonski blokovi

Mark if the subject of the public procurement is procured as:1. Agregati i gotovi beton
2. Betonski blokovi

III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 27,000.00 €

(In case that the subject of public procurement was determined by lots, state the estimated value of public procurement for each individual lot and their total value)

Lot 1. Agregati i gotovi beton 22,000.00 €
Lot 2. Betonski blokovi 5,000.00 €
TOTAL 27,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija tender- agregati i gotovi beton betonski blok.docx 79.87 05/03/2020 09:27:21


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru najpov. ponude-partija 1 - agregati i gotovi beton.docx 43.12 07/04/2020 10:45:53
Decision odluka o izboru najpov. ponude-partija 2 - betonski blokovi.docx 43.56 07/04/2020 10:46:03


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor partija 1-agregati i gotovi beton.pdf 757.48 24/04/2020 12:18:44
Contract ugovor partija 2-betonski blokovi.pdf 690.7 24/04/2020 12:18:50

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 24/04/2020 12:27:43

Print this page