The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Agencija za stanovanje doo,
Number 1590-5/T-2020
Place and Date Podgorica 10/03/2020


Agencija za stanovanje doo,


Invitation Number 1590-5/T-2020
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Agencija za stanovanje doo
Contact Person
Milanka Caković
Address
Zetskih vladara bb
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
02015676
Telephone
020-623-337
Fax
020-622-113
Electronic Mail(e-mail)
aspg3@t-com.me
Internet page
www.aspg.co.me

II Subject Of Public Procurement09120000-6 Gasovita goriva
09100000-0 Goriva

Description (addition)

Nabavka goriva i auto gasa koje će naručilac nabavljati sukcesivno, zavisno od svojih potreba, po vrsti koje su date u specifikaciji.
Naručilac će preuzimati gorivo na pumpnoj stanici odabranog ponuđača, obzirom da naručilac ne raspolaže vlastitim rezervoarima za gorivo

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 41,100.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija tenderska dokumentacija 05- t-2020-gorivo i auto gas.doc 289.5 10/03/2020 09:22:36


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena 1.pdf 188.77 13/03/2020 14:42:48


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru najpov. ponude-gorivo.docx 50.54 06/04/2020 09:54:32


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor za nabavku goriva.pdf 825.84 06/05/2020 08:49:44

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 06/05/2020 10:15:59

Print this page