The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Agencija za stanovanje doo,
Number 2358-6/T-2020
Place and Date Podgorica 15/04/2020


Agencija za stanovanje doo,


Invitation Number 2358-6/T-2020
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Agencija za stanovanje doo
Contact Person
Milanka Caković
Address
Zetskih vladara bb
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
02015676
Telephone
020-623-337
Fax
020-622-113
Electronic Mail(e-mail)
aspg3@t-com.me
Internet page
www.aspg.co.me

II Subject Of Public Procurement45443000-4 Radovi na fasadama

Description (addition)

Izvođenje fasaderskih radova po specifikaciji. Potrebnu količinu skele za izvođenje radova obezbjeđuje Izvođač, pri čemu se radovi izvode istovremeno na više različitih lokacija, na objektima spratnosti do P+16.

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 130,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija tenderska dokumentacija -fasaderski radovi.doc 388 15/04/2020 12:11:39


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru najpov. ponude-radovi fasade.docx 40.58 08/05/2020 13:27:33


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 08/05/2020 14:50:04

Print this page