CRNA GORA
Ministarstvo finansija
Uprava za javne nabavke

Naručilac Javno preduzeće "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje",
Broj 18-851/1
Mjesto i datum Budva 15/03/2018


Javno preduzeće "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje", objavljuje


TENDERSKU DOKUMENTACIJU
broj: 18-851/1
za Otvoreni postupak

I Podaci o naručiocu

Naručilac:
Javno preduzeće "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje"
Kontakt osoba/e:
Milan Janović
Adresa:
Trg Sunca bb
Poštanski broj:
85310
Grad:
Budva
Identifikacioni broj:
02090198
Telefon:
+38233451921
Fax:
+38233451937
Elektronska pošta (e-mail):
milan.janovic@regionalnivodovod.me
Internet stranica (web):
www.regionalnivodovod.me

II Predmet javne nabavke76600000-9 Usluge ispitivanja cjevovoda
45230000-8 Radovi na izgradnji cjevovoda, komunikacijskih i energetskih vodova, autoputeva, puteva, uzletišta i željeznica; planiranje
44115100-0 Cjevovodi
45231100-6 Opšti gradevinski radovi na cjevovodima
44162500-8 Cjevovodi za pitku vodu

Opis (dodatak)

Radovi na izgradnji cjevovoda regionalnog vodovodnog sistema na dionici Tivat – Opatovo u dužini od cca 3.150 m, zajedno sa izgradnjom pratećih objekata (šahti). Radovi podrazumijevaju izgradnju optičkog kabla u dužini od cca 3.800 m.

Označiti da li se predmet javne nabavke nabavlja kao:III Podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma (ukoliko je primjenjivo)

Javna nabavka predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma


IV Procijenjena vrijednost javne nabavke

Procijenjena vrijednost javne nabavke u eurima sa uračunatim PDV-om: 1.700.000,00 €

V Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude


1. Najniža ponuđena cijena, broj bodova 80,00

2. Kvalitet, broj bodova 20,00

VI Dodatne informacije

VII Dokumentacija


Tenderska dokumentacija

Tip dokumenta Naziv fajla Veličina (KB) Datum unosa
Tenderska dokumentacija tenderska-dokumentacija.doc 3403,5 15/03/2018 10:54:33


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Tip dokumenta Naziv fajla Veličina (KB) Datum unosa
Pojasnjenje tenderske dokumentacije 2. pojasnjenje tenderske dokumentacije 230318.pdf 268,92 23/03/2018 14:23:11
Pojasnjenje tenderske dokumentacije 1. pojasnjenje tenderske dokumentacije 190318.pdf 162,2 20/03/2018 14:29:59
Izmjena tenderske dokumentacije 3. izmjene i dopune tenderske dokumentacije 050418.pdf 89,37 05/04/2018 14:39:38
Izmjena tenderske dokumentacije 2. izmjene i dopune tenderske dokumentacije 280318.pdf 148,86 28/03/2018 14:46:56
Pojasnjenje tenderske dokumentacije 3. pojasnjenje tenderske dokumentacije 280318.pdf 149,22 28/03/2018 14:46:45
Izmjena tenderske dokumentacije 1. izmjene i dopune tenderske dokumentacije 200318.pdf 255,41 20/03/2018 14:29:40
Pojasnjenje tenderske dokumentacije 4. pojasnjenje tenderske dokumentacije 050418.pdf 119,25 05/04/2018 14:44:21


Odluke (rješenja)

Tip dokumenta Naziv fajla Veličina (KB) Datum unosa
Odluka (rješenje) odluka o obustavljanju 270718.pdf 1269,25 30/07/2018 15:00:24


Ugovori

Tip dokumenta Naziv fajla Veličina (KB) Datum unosa

Mjesto i datum objavljivanja:

Portal Uprave za javne nabavke: portal.ujn.gov.me
Zadnja izmjena dana: 31/07/2018 07:57:58

Štampaj stranu