Opcije pretrage
  • NAPOMENA:
    Tačnost pretrage zavisi od ispravno unijetih podataka u registru obavještenja i od podataka unijetih kod same pretrage.
    U cilju pravilnog pretraživanja svih objavljenih dokumenata, u ključnim riječima prilikom pretrage umjesto naših slova (Š, Đ, Č, Ć, Ž)
    možete koristiti i specijalni znak „?“.
    Npr. ukoliko u polje „2. Naručilac“ tražite pojam drž(z)avna(e), unos za pretragu može da bude: dr?avn? i u razultatu će se prikazati: državna, državne, drzavni, drzavnu i sl.