The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma,
Number 01-112/18
Place and Date Podgorica 21/11/2018


Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma,


Invitation Number 01-112/18
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma
Contact Person
Ana Jovanovic
Address
IV Proleterske brigade br.19
Postal No.
81 000
Town
Podgorica
Identification No.
02760517
Telephone
020 /446 327
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ana.jovanovic@t-com.me
Internet page
www.mrt.gov.me

II Subject Of Public Procurement71247000-1 Nadzor radova na izgradnji

Description (addition)

Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora u toku izgradnje žičare sa pratećim sadržajima, Đalovića pećine u Bijelom Polju. Stručni nadzor vršiti prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 80,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Rok plaćanja je: 2018. god. i 2019.godina

Način plaćanja je: vršiće se po privremenim mjesečnim situacijama u zavisnosti od stepena gotovosti posla, kroz Kapitalni budžet.

• Izabrani ponuđač-Izvođač je dužan da, prije potpisivanja ugovora, dostavi dokaz o osiguranju za štetu od odgovarajućeg profesionalnog rizika, na iznos od 200.000,00 €, za predmetnu javnu nabavku, u skladu sa Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata („Sl. list CG” broj:68/17).

• Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponudjač je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci, podnese NARUČIOCU neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv, garanciju banke na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza u ugovorenom roku (Garancija za dobro izvršenje Ugovora).

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td-21.11.2018. djalovica pećina.doc 525.5 21/11/2018 08:23:25


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje broj 1 - nadzor djalovića pećina.doc 153.5 07/12/2018 10:15:18
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena 2-djalovica pecina_2018_12_06_13_57_38_664.pdf 794.01 06/12/2018 13:58:43
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena -dopuna broj 2_2019_01_17_10_43_50_261.pdf 545.89 17/01/2019 11:59:59
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena br.1 01-112-18_2019_01_14_12_52_04_579.pdf 553.26 15/01/2019 07:51:24
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena broj 5-tend.dokumentacija broj 01-112-18_2018_12_28_07_59_48_690.pdf 1303.89 28/12/2018 08:24:07
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje broj 2 - nadzor djalovića pećina.doc 143 14/12/2018 07:20:47
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje broj 2 - nadzor djalovića pećina.doc 143.5 13/12/2018 09:20:50
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena broj. 4 - nadzor djalovica pećina.docx 22.79 20/12/2018 13:39:29
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena br. 1 -nadzor - žičare - djalovića pećina.docx 35.78 28/11/2018 09:15:05
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena br.3 01-112-18.pdf 591.95 17/12/2018 14:36:40


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 01-112-18.pdf 8658.46 26/02/2019 16:48:38


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor -urbi pro 01-112-18_2019_04_12_09_30_34_406.pdf 2303.01 12/04/2019 10:44:37

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 12/04/2019 10:49:53

Print this page