The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma,
Number 01-128/18
Place and Date Podgorica 04/12/2018


Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma,


Invitation Number 01-128/18
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma
Contact Person
Ana Jovanovic
Address
IV Proleterske brigade br.19
Postal No.
81 000
Town
Podgorica
Identification No.
02760517
Telephone
020 /446 327
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ana.jovanovic@t-com.me
Internet page
www.mrt.gov.me

II Subject Of Public Procurement71221000-3 Arhitektonske usluge u vezi sa zgradama

Description (addition)

Usluga izrade Glavnog projekta za izgradnju sportske sale u Nikšiću, u skladu sa Projektnim
zadatakom, Urbanističko-tehničkim uslovima i Idejnim rješenjem, koji su sastavni dio
tenderske dokumentacije.

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 15,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Izabrani ponudjač – Izvršilac je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci,
podnese NARUČIOCU neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv, garanciju banke na
iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i
savjesno izvršenje ugovorenih obaveza u ugovorenom roku (Garancija za dobro izvršenje
Ugovora).

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td glavni projekat sportska sala nikšić 04.12.2018..pdf 9304.85 04/12/2018 07:54:42


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Pojasnjenje tenderske dokumentacije poiašnjenje td sporstak sala nikšić.docx 14.92 27/12/2018 11:18:53
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojasnjenje.doc 154.5 20/12/2018 13:26:01
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojasnjenje.doc 154.5 20/12/2018 12:30:16


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 01-128-18.pdf 3883.3 11/03/2019 14:11:32
Decision odluka o izboru 01-128-18.pdf 3883.3 11/03/2019 14:45:17


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor 01-128-19 urbi.pro.pdf 2058.04 05/04/2019 14:48:44

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 05/04/2019 14:58:35

Print this page