The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova,
Number 01-120/18
Place and Date Podgorica 13/12/2018


Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova,


Invitation Number 01-120/18
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova
Contact Person
Ana Jovanovic
Address
IV Proleterske brigade br.19
Postal No.
81 000
Town
Podgorica
Identification No.
02760517
Telephone
020 /446 327
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ana.jovanovic@t-com.me
Internet page
www.mrt.gov.me

II Subject Of Public Procurement71247000-1 Nadzor radova na izgradnji

Description (addition)

Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji sistema vodosnabdijevanja uslužno servisnih objekata na lokaciji planinskog centra ‘’Cmiljača’’ – Opština Bijelo Polje. Stručni nadzor vršiti prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. listu CG", br. 42/2011, 57/2014, 28/2015 i 42/2017).

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 20,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci podnese naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv, garanciju banke na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza u ugovorenom roku (Garancija za dobro izvršenje Ugovora).

Garancija za dobro izvršenje Ugovora će biti sastavni dio Ugovora

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija tenderska dokumentacija vodosnabdijevanje cmilja;a- 01-120-18.doc 1240 12/12/2018 20:36:54


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena broj 3.docx 26.74 18/01/2019 09:53:42
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena broj 2.docx 19.77 25/12/2018 12:44:51
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena broj 1.docx 21.36 20/12/2018 10:11:54
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena nadzor - cmiljača 27.02.2019..docx 22.59 27/02/2019 11:51:46
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena nadzor - cmiljača vod. 19.02.19.docx 23.73 19/02/2019 12:51:55
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena td nadzor - cmiljača vodosnabdijevanja.docx 21.92 08/02/2019 10:24:19
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena broj 4.docx 22.48 25/01/2019 10:57:39
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena nadzor 01-120 cmiljača.docx 35.97 01/02/2019 13:37:01


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 01-120-18.pdf 4109.36 07/08/2019 13:14:12


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor 01-120-18 urbi.pro_2019_09_18_11_04_35_394.pdf 2404.81 18/09/2019 12:12:19

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 18/09/2019 13:16:20

Print this page