The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova,
Number 01-117/18
Place and Date Podgorica 13/12/2018


Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova,


Invitation Number 01-117/18
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova
Contact Person
Ana Jovanovic
Address
IV Proleterske brigade br.19
Postal No.
81 000
Town
Podgorica
Identification No.
02760517
Telephone
020 /446 327
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ana.jovanovic@t-com.me
Internet page
www.mrt.gov.me

II Subject Of Public Procurement71247000-1 Nadzor radova na izgradnji

Description (addition)

Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji objekta nacionalne ‘’Kuće maslina’’ sa sjedištem u Baru. Stručni nadzor vršiti prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. listu CG", br. 42/2011, 57/2014, 28/2015 i 42/2017).

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 50,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci podnese naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv, garanciju banke na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza u ugovorenom roku (Garancija za dobro izvršenje Ugovora).

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td nadzor kuća maslina bar.doc 2062.5 13/12/2018 10:53:48


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Izmjena tenderske dokumentacije izm. nadzor kuća mas. bar 19.02.19.docx 22.94 19/02/2019 13:15:10
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena td 21.01.2019.docx 19 21/01/2019 10:46:25
Izmjena tenderske dokumentacije izm. nadzor ku a mas. bar 27.02.19.docx 32.73 27/02/2019 11:52:22
Izmjena tenderske dokumentacije dopuna tenderske dokumentacije konstruktivni detalji 1.pdf 6257.64 11/01/2019 10:53:18
Izmjena tenderske dokumentacije dopuna tenderske dokumentacije seme bravarije 3.pdf 3824.72 11/01/2019 10:54:06
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena kuca maslina 01.02.2019. nadzor.docx 87.12 01/02/2019 13:32:07
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena 6 - 18.01.2019.docx 15.74 18/01/2019 13:32:10
Izmjena tenderske dokumentacije dopuna tenderske dokumentacije tehnicki opis namjestaja 2.pdf 1231.51 11/01/2019 10:53:33
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena broj 1.docx 21.26 20/12/2018 10:08:05
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena td nadzor kuća maslina bar.docx 22.11 08/02/2019 10:17:00
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena broj 2.docx 62.19 11/01/2019 10:55:16


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 01-171-19-kuca maslina_2019_09_04_07_16_17_290-min.pdf 3788.89 04/09/2019 07:39:03


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor 01-117-19 nik com.pdf 2461.25 10/10/2019 12:14:15

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 10/10/2019 13:42:12

Print this page