The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova,
Number 01-123/18
Place and Date Podgorica 20/12/2018


Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova,


Invitation Number 01-123/18
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova
Contact Person
Ana Jovanovic
Address
IV Proleterske brigade br.19
Postal No.
81 000
Town
Podgorica
Identification No.
02760517
Telephone
020 /446 327
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ana.jovanovic@t-com.me
Internet page
www.mrt.gov.me

II Subject Of Public Procurement71322000-1 Usluge tehnickog projektovanja u niskogradnji

Description (addition)

Usluga izrade Idejnog rješenja I Glavnog projekta za izgradnju lokalnog puta Gusinje – Grebaje, u Opštini Gusinje.

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 40,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Izabrani ponudjač – Izvršilac je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci, podnese NARUČIOCU neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv, garanciju banke na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza u ugovorenom roku (Garancija za dobro izvršenje Ugovora).

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td idejno rješenje i gl. projekat gusinje grebaje.doc 4670 20/12/2018 10:58:57


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 01-123-18.pdf 5578.08 29/03/2019 12:14:13


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor 01-123-19 ding_2019_05_31_09_19_54_622.pdf 1982.83 31/05/2019 14:15:46

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 31/05/2019 14:34:02

Print this page