The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova,
Number 01-151/18
Place and Date Podgorica 25/12/2018


Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova,


Invitation Number 01-151/18
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova
Contact Person
Ana Jovanovic
Address
IV Proleterske brigade br.19
Postal No.
81 000
Town
Podgorica
Identification No.
02760517
Telephone
020/230-207
Fax
020/230-228
Electronic Mail(e-mail)
ana.jovanovic@t-com.me
Internet page
www.mrt.gov.me

II Subject Of Public Procurement71247000-1 Nadzor radova na izgradnji

Description (addition)

Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora u toku izvodjenja primarne elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa Djalovica pećine -dalekovod 35kV "Nedakusi-Bistrica".

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 30,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Izabrani ponuđač je dužan da, prije potpisivanja ugovora, dostavi dokaz o osiguranju za štetu od odgovarajućeg profesionalnog rizika, na iznos od 200.000,00 €, za predmetnu javnu nabavku, u skladu sa Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata („Sl. list CG” broj:68/17).

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td napajanje nedakusi bistrica.doc 777.5 25/12/2018 12:38:34


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 01-151-18 ii put.pdf 5091.73 25/03/2019 07:32:45
Decision odluka o izboru 01-151-18.pdf 5734.39 06/03/2019 14:55:01


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor 01-151-18 urbi.pro.pdf 2639.75 10/05/2019 13:00:46

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 13/05/2019 10:17:08

Print this page