The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova,
Number 05-139/18
Place and Date Podgorica 31/12/2018


Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova,


Invitation Number 05-139/18
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova
Contact Person
Aleksandra Đurašković
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81 000
Town
Podgorica
Identification No.
02760517
Telephone
020 /230-227
Fax
020/230-228
Electronic Mail(e-mail)
djr@djr.gov.me
Internet page
www.mrt.gov.me

II Subject Of Public Procurement45212000-6 Radovi na izgradnji gradevina namijenjenih zabavi i razonodi, sportu, kulturi, hotelijerstvu i ugostiteljstvu
71220000-6 Usluge arhitektonskog projektovanja

Description (addition)

Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta ugostiteljskog objekta i parkirališta za potrebe razvoja ski – centra na lokalitetu ˝Žarski˝ u Mojkovcu i izvođenje radova na izgradnji i opremanju ugostiteljskog objekta sa prilaznim platoima i prilaznom stazom za skijašnicu i izgradnja izvoda instalacija infrastrukturnih priključenja na katastarskim parcelama obuhvaćenim urbanističko-tehničkim uslovima, za potrebe razvoja ski – centra na lokalitetu ˝Žarski˝ u Mojkovcu

Tehničku dokumentaciju, na nivou Glavnog projekta, izraditi prema Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018), urbanističko-tehničkih uslova izdatih od strane Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Mojkovac broj: 09/2-352/18-21-1503 i broj: 09/2-352/18-22-1503 od 29.10.2018. godine i, Projektnom zadatku, a radove na izgradnji izvoditi po sistemu „ključ u ruke“.

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 1,500,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


1. najniže ponuđena cijena, No. of points 90.00

2. kvalitet, No. of points 10.00

VI Other Information (if applicable)

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija tenderska dokumentacija 05-139.docx 202.53 31/12/2018 09:44:46


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena br-3.doc 89.5 12/02/2019 07:41:26
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena 2.doc 186.5 24/01/2019 11:13:18
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena br-1.doc 64.5 21/01/2019 09:14:06


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 05-139-18.pdf 4545.12 27/02/2019 14:03:38


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor -nas mojkovac inzenjering put 05-139-18_2019_04_12_09_27_49_642.pdf 4716.49 12/04/2019 10:42:20

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 12/04/2019 10:45:34

Print this page